Ponorné vŕtacie kladivo PERMON VKP 5W DHD 350

Ponorné vŕtacie kladivo PERMON VKP 5W DHD 350
Typ PERMON VKP 5W DHD 350
Hmotnosť 72 kg

PDF - katalóg PERMON

Ponorné kladivo VKP 5W DHD 350 v spojení s vŕtacou korunkou je určené k vŕtaniu dlhých vrtov v horninách rôznej tvrdosti, najmä v lomoch pre účely trhacích prác. Vŕtacím kladivom je možné vŕtať otvor o priemere 135 - 155 mm. Dĺžka vrtu je daná možnosťami vŕtacej súpravy a predovšetkým schopnosťou vynášania drte z vrtu, ktorá závisí na priemere vrtu, vŕtanej hornine, prevádzkovým tlakom vzduchu a použitom type vŕtacej korunky. Vŕtacim kladivom je možné vŕtať aj vrty priamo pod vodou. Za predpokladu použitia penového alebo vodného výplachu, je možné vŕtacie kladivo použiť aj v uzavretých priestoroch. Má mimoriadny výkon pri tlaku 25 bar.