Pneumatický olejovač-odlučovač PERMON SOOR6

Pneumatický olejovač-odlučovač PERMON SOOR6
Typ PERMON SOOR6
Hmotnosť 9,5 kg

PDF - katalóg PERMON

Cena na stránke nabager.sk - Permon SOOR 6

Súprava SOOR 6 (automatický odlučovač vody + olejovač + rozdeľovač) je určená k odlučovaniu a automatickému odpúšťaniu kondenzátu vody z rozvodnej siete stlačeného vzduchu, určeného k pohonu rôznych spotrebičov. Týmto sa zvyšuje výkon, životnosť a potlačuje zamŕzanie týchto spotrebičov. Ďalej sa súprava SOOR 6 používa k mazaniu pneumatického náradia, ktoré nemá vlastné mazacie zariadenie. Súpravu SOOR 6 je vhodné umiestniť v čo najväčšej vzdialenosti od kompresoru a čo najbližšie k spotrebiču.