Výjazd na servis a bezpečnosť v súvislosti s COVID-19

Servis strojov - budeme vykonávať našimi servisnými vozidlami ako doposiaľ. Jediné čo sa zmení je, že Vás poprosíme o ochranu našich zamestnacov tým, že im stroj pripravíte na vopred telefonicky dohodnuté miesto, kde bez prítomnosti akéhokoľvek iného človeka náš zamestanec vykoná údržbu alebo opravu. Vykonané práce a dodané diely Vám dáme na podpis emailom.

Dovoz strojov do servisu - pokiaľ ste sa rozhodli, že stroj chcete priniesť do servisu k nám, zavolajte nám dopredu. Dohodneme si čas kedy prídete a kde nám stroj zložíte. My sa potom za dodržania hygienických postupov postaráme o opravu a stroj Vám pripravíme na prevzatie na našej pobočke.